Ke stažení

BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁTY A AUDITY

BEZPEČNOSTNÍ CERTIFIKÁTY A AUDITY

Certifikát IEC62443-4-1

Certifikát IEC 62443-4-1 potvrzuje, že společnost Secomea zavedla metodiku secure by design od prvního dne vývoje produktu, která zahrnuje kompletní řízení životního cyklu zabezpečení a správu oprav. Tento certifikát rovněž prokazuje schopnost společnosti Secomea identifikovat zranitelnosti, reagovat na ně a spolupracovat se zákazníky na zmírnění jejich rizik.

Audity podle IEC62443-3-3 a IEC62443-4-2

Řešení Secomea je certifikováno podle norem IEC62443. Každá součást našeho řešení je průběžně auditována externí bezpečnostní společností TG alpha GmbH (dříve ProtectEM GmbH), aby byly zachovány nejvyšší globální standardy kybernetické bezpečnosti jak z hlediska požadavků IT, tak z hlediska podnikové politiky.

Certifikát Průmysl 4.0

Řešení Secomea je certifikováno pro Průmysl 4.0, aby byla zajištěna shoda s referenčním modelem architektury Průmysl 4.0 (RAMI4.0) s odkazem na IEC/PAS 32443-3. Certifikace doplňuje bezpečnostní certifikaci společnosti Secomea a zajišťuje, že řešení je plně v souladu s kritérii Průmyslu 4.0.

Zpráva o auditu bezpečnostní koncepce

Zpráva ProtectEM obsahuje cenné informace o analýze rizik a posouzení řešení Secomea z hlediska úrovně zabezpečení podle mezinárodních norem IEC 62443-3-3 a IEC 62443-4-2 pro komponenty průmyslových řídicích systémů (IACS).

Soulad se směrnicí NIS2

Cílem směrnice NIS2 je zlepšit kybernetickou bezpečnost kritické infrastruktury v Evropské unii. Očekává se, že všechny příslušné organizace v EU budou muset splnit nové požadavky NIS2 v roce 2024. V tomto přehledu jsou popsány postupy bezpečného vývoje a bezpečnostní kontroly společnosti Secomea, které jsou důležité v souvislosti se směrnicí NIS2.