Prečo je riešenie Secomea ideálnou voľbou pre výrobcov strojov | Secomea, ELVAC SK

Prečo je riešenie Secomea ideálnou voľbou pre výrobcov strojov

Niektoré vlastnosti Secomea riešení môžu šetriť náklady ihneď (cestovné náklady), ďalšie sú priamo spojené s kybernetickou bezpečnosťou a iné zase myslia na budúce potreby výrobcu.

Ako optimalizovať svoje služby vzdialenou údržbou?

 

Nasadenie a správu zvládne aj laik

Zložité konfigurácie, ktoré štandardne vyžadujú prítomnosť IT odborníkov, sú často neprístupné bežným užívateľom. Secomea riešenie obsahuje jednoduchého sprievodcu, konfiguráciou pomocou Drag-and-drop systému a automatické vyhľadávanie pripojených zariadení, tieto funkcie umožňujú nasadenie a správu systému aj neodborníkom.

Transparentné programovanie a diagnostika akéhokoľvek PLC, HMI atď.

Hoci používame architektúru sieťového tunelovania, ktorá je imúnna voči bežným rootovacím problémom, zostáva plne transparentná pre všetky typy komunikačných protokolov – dokonca je podporovaný aj prenos cez 2. sieťovú vrstvu.

Prístup k rozhraniu stroja cez mobil/tablet

Ku vzdialenému prístupu a dohľadu sa čím ďalej tým viac začínajú využívať prenosné zariadenia. Secomea umožňuje ľahko a bezpečne rozdeliť mobilný prístup medzi výrobcov strojov a koncového užívateľa.


Certifikácia pre zabezpečenie výrobnej a administratívnej časti vášho zákazníka

Kvôli novým kybernetickým bezpečnostným hrozbám, ktoré sa dnes frekventovane objavujú, vyžadujú zákazníci jasný dôkaz o tom, že riešenie je skutočne bezpečné. Secomea disponuje bezpečnostnou certifikáciou pre overenie prístupu, šifrovaním komunikácie, riadením užívateľských účtov a dohladovaním aktivít užívateľov.

Management užívateľských účtov v súlade s Priemyslom 4.0

Priemysel 4.0 a Priemyselný internet veci sú zamerané na poskytovateľov strojov, dodávateľov materiálov a výrobných manažérov, respektíve ich individuálnemu a bezpečnému prístup ku svojej časti dát. Secomea je k týmto účelom certifikovaná.

Cloudový alebo súkromný M2M server vyhovujúci politike “úplné súkromie”

Na začiatku používania produktov firmy Secomea môžete využiť cloudové riešenie GateManager a pokiaľ sa neskôr rozhodnete, môžete začať používať svoj vlastný server (vnútropodnikový alebo VPS centrum, ako je napr. Amazon AWS).


Konsolidácia existujúcich vzdialených riešení do jedného

GSM modemy, klasické VPN služby, TeamViewer a im podobné riešenia môžete zjednotiť do jediného riešenia s centrálnym manažmentom, prístupom cez PC a mobilného klienta, rôznymi možnosťami zberu dát, hardwarovým i softwarovým SiteManagerom, SMS alarmy atď.

Jednoduché nasadenie s použitím rovnakej konfigurácie pre všetky stroje

Zapojenie SiteManagera ku stroju je tak jednoduché, ako zapojenie akéhokoľvek pasívneho komponentu. Konfiguráciu je možné vykonať cez USB kľúč, alebo cez sieť pomocou počítača, vďaka ktorému sa SiteManager automaticky pripojí pod váš účet.

Prístup niekoľkými spôsobmi cez Ethernet, WiFi a mobilnú sieť 3G/4G

Všetkých hardwarových SiteManagerov je možné pripojiť cez Ethernet a naviac voliteľne taktiež cez WiFi alebo 3G/4G sieť. Dokonca aj softwarový SiteManager je úplne transparentný pre vami zvolený spôsob internetového pripojenia.


Prístup k záznamom dát pre preventívnu a prediktívnu údržbu

Všetky zariadenia SiteManager umožňujú pripojenie pre vzdialené programovanie pomocou aplikácie LinkManager súčasne s pripojením pre zber dát do centrálnych SCADA alebo DCS systémov.

Uľahčenie IoT s prepojením s významnými cloudovými službami

Okrem funkcie LogTunnel, vie SiteManager uľahčiť pripojenie vzdialených zariadení s cloudovými aplikáciami založenými na Microsoft Azure, IBM Watson, Amazon, Wonderware Online a pod.

Prepojte svoje SCADA riešenie bezpečne cez internet

Dokonca aj SCADA systémy, ktoré boli navrhnuté pre lokálny zber dát, môžete s použitím funkcie Secomea EasyLogging prepojiť so vzdialenými lokalitami a zbierať dáta z niekoľkých prevádzok, bez toho aby dochádzalo k IP konfliktom. Naviac konfigurácia je veľmi jednoduchá, pretože funguje na princípe drag-and-drop.